Villkor

På den här webbplatsen www.ganeriviktsnabbt.nu så hittar du information om viktminskning och fettförbränning. All information presenteras blott och bart i utbildningssyfte. Vi sysslar inte med medicinsk rådgivning och informationen, såväl den på webbplatsen som den förmedlad via email eller andra kanaler av webbplatsens företrädare, skall ej tolkas som medicinsk rådgivning. Allt agerande efter informationen vi erbjuder sker helt på egen risk, vare sig det rör sig om mat, träning, tillskott eller annan information. Om du har medicinska problem så konsultera alltid läkare innan du tillämpar vår information. Våra viktminskningsprogram är bara avsedda för personer som är 18 år och äldre.