Testosteronbehandling för män med brist leder till minskad vikt och midjemått

I en ny studie så visar forskaren Farid Saad et al att testosteronbehandling av män med testosteronbrist leder till minskad vikt och minskat midjemått. Tidigare studier med hormonersättning har visat på kroppsomvandling med lägre kroppsfett och mer fettfrimassa men inga signifikanta skillnader i kroppsvikt. Denna nya studie som visar på viktnedgång pågick över längre tid och nyttjade mer långtidsverkande testosteron.

Studien utfördes på 255 män med testosteronbrist i åldrarna 38 till 83 år och pågick i upp till 5 år. Injektion med testosteron gavs på dag 1, efter 6 veckor och därefter var 12:e vecka. Männen vägde i snitt 106.2 kg vid studiens inledning och 90 kg efter behandlingen. Viknedgången var kontinuerlig under studiens gång med en genomsnittslig viktnedgång på 4% efter 1 år och 13% efter 5 år.

Saad säger att studien är positiv då viktminskningsdroger och livstilsförändringar har visat sig vara mer eller mindre verkningslösa på sikt. Just lågt testosteron är associerat med övervikt och många gravt överviktiga medelåldersmän har testosteronbrist.

Studien presenteras den 23:e juni på The Endocrine Society’s årsmöte i Houston.