Samarbete mellan medicinska organisationer för att bekämpa övervikt

I ett försök att uppmärksamma och få bukt med den epidemiska övervikten i EU och framför allt Irland så har ”the Irish Medical Organisation” (IMO) och ”the British Medical Association Northern Ireland” (BMANI) tillsammans författat en vetenskaplig artikel i vilken de presenterar statistik på övervikten inom EU samt föreslår politiska åtgärder.

Artikeln presenterades för medlemmar av EU-parlamentet i Brüssel den 1:a juni 2010. Författarna tillkännager att samtidigt som allmän hälsa är speciferad i artikel 152 i EU-fördraget så ligger den verkställande kraften hos medlemsländerna. Icket desto mindre så uppmanar de sina respektive regeringar, EU-ledamöter och övriga medlemsländer att arbete tillsammans för att minska övervikten.

Enligt författarna så är över hälften av den vuxna befolkningen överviktig eller kraftigt överviktig i majoriteten av EU-länderna. Det uppskattas också att 30% av barnen (22 miljoner) är överviktiga inom EU och att denna siffra växer med 400,000 varje år. Övervikt står för 6 av 7 ledande riskfaktorer för hälsoproblem i EU. Ökat energi-intag och ett stillasittande liv med låg fysisk aktivitet pekas ut som roten till det onda.

Föreslagna åtgärder är mer fysisk aktivitet i skolan, förbättrade miljöer att utföra aktiviten i och lösning av försäkringsproblem som förhindrar fysisk aktivitet i skolan. Därtill att skolsköterskor utbildas om övervikt bland barn och hur den bäst behandlas; samt att en del av barnens skoltid avsätts åt utbildning om nyttig mat och hälsosam livstil. Även statligt finansierad föräldrautbildning föreslås. Slutligen betonar man vikten av att godis och läskautomater avlägsnas från skolorna.

Läs hela artikeln här.