Rubbad kroppsuppfattning leder ofta till riskabla viktminskningsbeteenden

Janet M. Liechty, professor i socialt arbete och medicin vid Illinois universitet, hävdar att rubbad kroppsuppfattning, snarare än missnöje över kroppen, är ett bättre undersökningsverktyg för att identifiera ej överviktiga flickor som ligger i riskzonen för att utveckla riskabla viktminskningsbeteenden.

Liechty säger att läkare fokuserar vanligen bara på överviktiga barn men barn i alla viktklasser, överviktiga eller ej, kan ha rubbad kroppsuppfattning och vara i behov av hjälp. Den största riskgruppen är flickor i tonåren.

I Liechtys forskning, publicerad i tidsskriften Journal of Adolescent Health, så undersöktes förhållandet mellan rubbad kroppsuppfattning och tre typer av viktminskningsbeteenden: träning, diet och extrema åtgärder som laxermedel, bantningspiller och uppkräkning av mat efter måltid. Forskningsunderlaget bestod av över 5000 unga och ej överviktiga flickor. Liechty jämförde flickornas uppmätta objektiva vikt med deras subjektiva uppfattning om vad deras vikt skulle vara, och kollade efter skevheter. Om flickorna uppfattade sig själv som överviktiga trots att de inte var det så flaggades uppfattningen som överskattning eller störd självuppfattning.

För att uppskatta sambandet mellan överskattning och framtida viktminskningsbeteenden så nyttjade Liechty logistisk regressionsanalys för att förutsäga påbörjandet av de tre typerna av viktminskningsbeteenden ett år senare. Hon fann att rubbad kroppsuppfattning förutsade påbörjan av bantning såväl som mer extrema viktminskningsmetoder ett år senare.

Studien visar på vikten av att odla en sund kroppsuppfattning och självbild under uppväxten samt att utbildas om viktminskningsmetoder och deras effekter på kroppen. Läs sammanfattningen av studien på Illinois universitets hemsida.