Effekt på kroppen av träning, kost och supplementering med glukosamin, chondroitin och MSM

I en studie publicerad i ”Journal of the International Society of Sports Nutrition” i juni i år så visar Magrans-Courtney T et al att träning i kombination med begränsning av energi-intag hos överviktiga kvinnor med kronisk knävärk har signifikant positiv effekt på hälsoparametrar och upplevd värk medan kosttillskott och manipulering av kostens makronutrientsammansättning har ytterst marginell om ens någon effekt på sagda parametrar och upplevd värk.

Fortsätt läsa

Låga nivåer av vitamin D i blodet associerade med knubbigare barn och snabbare viktuppgång

En ny studie utförd av forskare från Michigans universitet i USA indikerar att barn med brist på vitamin D lagrade in fett kring midjan och gick upp i vikt snabbare än barn med fullgoda nivåer av vitamin D. Studien utfördes på 479 skolbarn i Bogota, Colombia i åldrarna 5-12 år. Barnen följdes under 30 månader. Nivåerna av vitamin D i blodet mättes i början och i slutet av studien och förändringar i BMI och midjemått noterades.

Fortsätt läsa

Övervikt kostar pengar – mer för kvinnor än män

Övervikt är inte bara ohälsosamt. Det är också kostsamt. I alla fall om man får tro forskare vid George Washingtons universitet i USA. Deras studie fann att det kostade den genomsnittsliga gravt överviktiga (30+ i BMI) amerikanska kvinnan $4,879 och mannen $2,646 årligen i form av förlorad produktivitet, sjukdagar och andra kostnader såsom sjukhusräkningar.

Även för dem med ett BMI mellan 25 och 30 så kunde man observera ökade kostnader jämfört med dem med BMI under 25 men siffrona var mer blygsamma. $524 för kvinnor och $432 för män per år.

Fortsätt läsa

Även en liten viktuppgång kan skada blodkärlen

Forskare vid Mayo-kliniken har funnit att unga friska människor som lägger på sig så lite som 4 kilo fett, särskilt i bukhålan, riskerar att utveckla dysfunktionella endoteler. Endoteler är celler som sitter i kärlväggarna och kontrollerar kärlens förmåga att dras samman och expandera. Dysfunktionella endoteler har länge varit associerade med en ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar.

Fortsätt läsa

Samarbete mellan medicinska organisationer för att bekämpa övervikt

I ett försök att uppmärksamma och få bukt med den epidemiska övervikten i EU och framför allt Irland så har ”the Irish Medical Organisation” (IMO) och ”the British Medical Association Northern Ireland” (BMANI) tillsammans författat en vetenskaplig artikel i vilken de presenterar statistik på övervikten inom EU samt föreslår politiska åtgärder.

Artikeln presenterades för medlemmar av EU-parlamentet i Brüssel den 1:a juni 2010. Författarna tillkännager att samtidigt som allmän hälsa är speciferad i artikel 152 i EU-fördraget så ligger den verkställande kraften hos medlemsländerna. Icket desto mindre så uppmanar de sina respektive regeringar, EU-ledamöter och övriga medlemsländer att arbete tillsammans för att minska övervikten.

Fortsätt läsa

Rubbad kroppsuppfattning leder ofta till riskabla viktminskningsbeteenden

Janet M. Liechty, professor i socialt arbete och medicin vid Illinois universitet, hävdar att rubbad kroppsuppfattning, snarare än missnöje över kroppen, är ett bättre undersökningsverktyg för att identifiera ej överviktiga flickor som ligger i riskzonen för att utveckla riskabla viktminskningsbeteenden.

Liechty säger att läkare fokuserar vanligen bara på överviktiga barn men barn i alla viktklasser, överviktiga eller ej, kan ha rubbad kroppsuppfattning och vara i behov av hjälp. Den största riskgruppen är flickor i tonåren.

Fortsätt läsa

Matsugets psykologi

I den senaste utgåvan av den vetenskapliga tidskriften Current Directions in Psychological Science så granskar psykologerna Eva Kemps och Marika Tiggemann vid Flinders Universitet, Australien den senaste forskningen om matsuget och hur det kan kontrolleras.

Alla har upplevt hunger men matsug skiljer sig från hunger i hur specifikt det är. Man vill inte bara äta något, man vill äta något specifikt. Alla människor upplever matsug till och från men för vissa individer kan suget vara förenat med allvarlig fara då det kan utlösa hetsätningsepisoder som på sikt kan leda till övervikt och ätstörningar, skuld och skamkänslor.
Fortsätt läsa