P-piller orsakar ej viktökning

I sin doktorsavhandling Factors influencing women´s choice of contraception från maj 2011 så påvisar Ingela Lindh vid Sahlgrenska Akademin (Göteborgs universitet) att det inte finns något samband mellan bruk av p-piller och viktuppgång bland svenska kvinnor.

I sin doktorsavhandling lyfter Ingela fram en studie på 1749 svenska kvinnor födda 1962, 1972 och 1982 som vart 5:e år mellan 19 och 44 års ålder besvarat frågor om p-pillersbruk, längd, vikt och rökning. De kvinnor som använde p-piller skiljde sig ej från de kvinnor som ej använde p-piller med avseende på viktuppgång. Man fann däremot samband mellan stigande ålder och viktuppgång. Därtill så var kvinnor från lägre socioekonomiska grupper generellt tyngre. Rökare å andra sidan uppvisade mindre viktuppgång än icke-rökare.

Lindh I, Ellström AA, Milsom I. The long-term influence of combined oral contraceptives on body weight. Hum Reprod. 2011 Jul;26(7):1917-24. Epub 2011 Apr 19.