Övervikt kostar pengar – mer för kvinnor än män

Övervikt är inte bara ohälsosamt. Det är också kostsamt. I alla fall om man får tro forskare vid George Washingtons universitet i USA. Deras studie fann att det kostade den genomsnittsliga gravt överviktiga (30+ i BMI) amerikanska kvinnan $4,879 och mannen $2,646 årligen i form av förlorad produktivitet, sjukdagar och andra kostnader såsom sjukhusräkningar.

Även för dem med ett BMI mellan 25 och 30 så kunde man observera ökade kostnader jämfört med dem med BMI under 25 men siffrona var mer blygsamma. $524 för kvinnor och $432 för män per år.

När forskarna la till förlorad livstid till siffrorna så blev de årliga kostnaderna ännu högre för framför allt de gravt överviktiga:

  • $8,365 för kvinnor
  • $6,518 for men

Studiens namn är ””A Heavy Burden: The Individual Costs of Being Overweight and Obese in the United States” och den författades av professor Avi Dor. Läs hela studien här.