Matsugets psykologi

I den senaste utgåvan av den vetenskapliga tidskriften Current Directions in Psychological Science så granskar psykologerna Eva Kemps och Marika Tiggemann vid Flinders Universitet, Australien den senaste forskningen om matsuget och hur det kan kontrolleras.

Alla har upplevt hunger men matsug skiljer sig från hunger i hur specifikt det är. Man vill inte bara äta något, man vill äta något specifikt. Alla människor upplever matsug till och från men för vissa individer kan suget vara förenat med allvarlig fara då det kan utlösa hetsätningsepisoder som på sikt kan leda till övervikt och ätstörningar, skuld och skamkänslor.

Mycket forskning tyder på att sinnesbilder av mat är en nyckelkomponent i matsug. När folk vill ha en viss sorts mat så har de tydliga bilder av den maten i huvudet. Studier har visat att suger efter maten korrelerar med hur tydlig sinnesbilden av maten är. Att föreställa sig bilder tar upp mental kraft och tar fokus från andra uppgifter. I en studie på personer med akut sug efter choklad så demonstrerades sämre förmåga att komma ihåg ord och det tog längre tid att lösa matematiska problem.

Ny forskning visar att det går att använda detta samband till att minska matsuget. Om de med sug ges i uppgift att föreställa sig bilder eller lukter av andra saker än just maten så minskar suget. Detta borde gå att använda till att utveckla egna metoder för att stilla sitt sug. Man får helt enkelt träna sig på att föreställa sig andra bilder och lukter i sitt huvud när suget slår på.

Läs hela pressmeddelandet här.