Kvällsmat ökar risken för metabol ohälsa

En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Chronobiology International påvisar att ätande senare på dagen höjer vikten, långtidsblodsockret och blodtrycket jämfört med ätande tidigare på dagen. I studien ingick 22 vuxna som slumpvis delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick äta majoriteten av kaloriintaget (2000 kcal) på morgonen och den andra gruppen fick äta majoriteten av kaloriintaget på kvällen. Studien pågick i 4 veckor och sedan följde en 4 veckors period då deltagarna återgick till sina normala vanor och slutligen en 4 veckor lång period där rollerna var omvända så totalt 12 veckor.

De som åt på kvällen ökade vikten med 0.80kg och midjemåttet med 1.13 cm i snitt medan de som åt samma energiintag på morgonen hade oförändrad vikt och midjemått. Det systoliska blodtrycket ökade i kvällsgruppen och minskade i morgongruppen. Skillnaden mellan grupperna var 1.55 mmHg. Långtidsblodsockret ökade med 0.28 mmol/L i kvällsgruppen och minskade med 0.077 mmol/L i morgongruppen. Detta är en väldigt stor skillnad på bara 4 veckor och utslaget över flera år kan det definitivt vara skillnaden mellan god och dålig metabol hälsa.

Singh RB et al. Effects of circadian restricted feeding on parameters of metabolic syndrome among healthy subjects. Chronobiol Int. 2019 Dec 17:1-8.