Kommersiella viktminskningsprogram effektivare än läkarhjälp

En ny brittisk studie visar på att kommersiella viktminskningsprogram är mer effektiva och mindre kostsamma än hjälp från vården. I studien så jämförde forskare vid Birminghams universitet viktminskning hos överviktiga kvinnor och män som deltog i antingen kommersiella viktminskningsprogram (viktväktarna, slimming world eller Rosemary Conley) eller viktminskningsprogram inom vården (gruppbaserad, läkare-patient rådgivning samt läkemedelsrådgivning). Det fanns även en kontrollgrupp som inte deltog i något program.

740 människor deltog i studien och uppföljningsdata fanns tillgängliga för 658 av dem efter de 12 veckorna var över och ett år senare så fanns det uppföljningsdata för 525 stycken. Samtliga program hade signifikant viktminskning med ett snitt på 4,4 kg i viktväktarna och 1,4 kg hos dem som nyttjade vården. Vårdgruppen hade likvärdigt resultat med kontrollgruppen.

Efter ett år så var viktminskningen obestridlig i alla grupper utom vård och läkemedelsgrupperna. Det var emellertid bara viktväktarna som hade anmärkningsvärt bättre resultat än kontrollgruppen.

Studien visar att den viktigaste faktorn för viktminskning är födointaget och systemet man använder sig av för att reglera detta. Läs hela studien här.

Kate Jolly et al. Comparison of range of commercial or primary care led weight reduction programmes with minimal intervention control for weight loss in obesity: Lighten Up randomised controlled trial. BMJ 2011;343:bmj.d6500.