Hormoner orsaken bakom viktuppgång efter bantning

I en australisk studie från 2011 på 50 gravt överviktiga vuxna så fann man att efter en 10 veckor lång bantningskur där deltagarna förlorade i snitt 13kg så ändrades hormonerna som reglerar aptiten med ökad aptit som följd. Denna hormonella förändring höll i sig i minst ett år efter bantingen. Deltagarna återfick i snitt 5 kg under året som föjde bantningskuren.

Dr Proietto, studiens ledare, har uppfattningen att hälsokampanjer borde fokusera på barn och förhindrade av deras övervikt. När man väl blivit överviktig så fastnar man lätt i jojobantningens eländiga värld. Hungerhormonerna kan man inte göra mycket åt i vuxen ålder, men en sund barndom lägger grunden för ett sunt liv.

Priya Sumithran, Luke A. Prendergast, Elizabeth Delbridge, Katrina Purcell, Arthur Shulkes, Adamandia Kriketos, Joseph Proietto. Long-Term Persistence of Hormonal Adaptations to Weight Loss. New England Journal of Medicine, 2011; 365 (17): 1597 DOI: 10.1056/NEJMoa1105816.