Högre förbränning med mer fett och protein efter viktnedgång

I en studie publicerad den 27:e juni i The Journal of the American Medical Association så visar forskare att makronutrientsammansättningen påverkar energiförbrukningen vid vila efter viktminskning. Specifikt så resulterade mindre kolhydrater och mer fett och protein i högre energiförbrukning vid vila.

Studien utfördes på 21 män och kvinnor mellan 18 och 40 års ålder med ett BMI på 27 eller högre. Studien pågick under 32 veckor och bestod av 2 faser.

Fas 1
  • 4 veckors viktövervakning
  • 12 veckors viktminskning (12.5% av kroppsvikten)
  • 4 veckors viktstabilisering
Fast 2
  • 12 veckors testdietande med 3 olika kostupplägg

Under den första fasen så åt deltagarna en kost med följande energifördelning mellan makronutrienterna: 45% kolhydrater, 30% fett och 25% protein. Under den andra fasen så fick samtliga deltagare testa 3 olika kalorimässigt likvärdiga kostupplägg i 4 veckor vardera i slumpvis ordning.

Lågt fett: 60% kolhydrat, 20% fett och 20% protein
Lågt GI: 40% kolhydrat, 40% fett och 20% protein
Låg kolhydrat: 60% fett, 30% protein och 10% kolhydrat

Samtliga grupper hade lägre förbrukning efter viktminskningen än innan vilket var väntat. Under testdietfasen så uppmättes dock signifikanta skillnader i energiförbrukning vid vila mellan de olika kostuppläggen. Lågt fett hade i snitt 205 kcal lägre förbrukning än innan viktminskningen. Lågt GI hade i snitt 168 kcal lägre förbrukning och låg kolhydrat hade i snitt 138 kcal lägre förbrukning.

Mindre kolhydrater och mer fett och protein gynnade alltså förbränningen vid ett energiintag som syftade till att upprätthålla minskad kroppsvikt. Det högre proteinintaget i låg kolhydrat kan bara delvis förklara skillnaden då även lågt GI uppvisade högre energiförbrukning. Så minskad glykemisk belastning spelade definitivt en viktig roll i resultaten.

Cara B. Ebbeling, Janis F. Swain, Henry A. Feldman, William W. Wong, David L. Hachey, Erica Garcia-Lago and David S. Ludwig. Effects of Dietary Composition on Energy Expenditure During Weight-Loss Maintenance. JAMA 2012;307(24):2627-2634.