Glutenfri diet minskar fettinlagring, inflammation och insulinresistens

Ja i alla fall om man är mus. Studien är från 2012 och utfördes på möss av typen C57BL/6. Mössen fick antingen äta en isokalorisk diet bestående av 4.5% gluten eller inget gluten. Man mätte kroppsvikt, fettökning samt leukocyter, makrofager och cytokinproduktion i fettmassan. Blodfetter, blodsocker och insulinresistens fastställdes därtill.

Glutenfria djur tappade vikt utan ändrat energi-intag eller utsöndring av mer fett i avföringen. Man såg även en förbättring i blodsocker och minskad inflammation. Huruvida det är tillämpbart på människor är en annan femma men resultaten är helt klart intressanta och värda att undersöka även hos människor.

Soares FL et al. Gluten-free diet reduces adiposity, inflammation and insulin resistance associated with the induction of PPAR-alpha and PPAR-gamma expression. J Nutr Biochem. 2013 Jun;24(6):1105-11.