Effekt på kroppen av träning, kost och supplementering med glukosamin, chondroitin och MSM

I en studie publicerad i ”Journal of the International Society of Sports Nutrition” i juni i år så visar Magrans-Courtney T et al att träning i kombination med begränsning av energi-intag hos överviktiga kvinnor med kronisk knävärk har signifikant positiv effekt på hälsoparametrar och upplevd värk medan kosttillskott och manipulering av kostens makronutrientsammansättning har ytterst marginell om ens någon effekt på sagda parametrar och upplevd värk.

I studien så fick 30 otränade kvinnor med en snittålder på 54 år genomföra ett 14 veckor långt tränings och viktminskningsprogram. Deltagarna delades upp i en högkolhydratsgrupp och en högproteinsgrupp med likvärdigt energi-intag. Ett 30 minuter långt och övervakat cirkelträningsprogram utfördes 3 gånger i veckan under de fjorton veckorna. På ett slumpvis dubbelblint sätt så fick deltagarna dagligen inta antingen 1500mg glukosamin + 1200mg chondroitin + 900mg MSM (methylsulfonylmethane) eller placebo.

Deltagarna i båda grupperna tappade i snitt 3% kroppsmassa, 6% fettmassa och 4% kroppsfett utan några signifikanta förändringar i fettfrimassa och energiförbrukning vid vila. Upplevd knäverk, knästelhet insulinresistens, blodfetter och leptin minskade medan maxstyrka, uthållighet, balans, fysisk funktionalitet, vitalitet och social förmåga ökades likvärdigt för båda grupperna. Effekten från tillskotten var minimal även om det fanns en trend mot något mindre upplevd värk.

Läs hela studien här.

Magrans-Courtney T, Wilborn C, Rasmussen C, Ferreira M, Greenwood L, Campbell B, Kerksick CM, Nassar E, Li R, Iosia M, Cooke M, Dugan K, Willoughby D, Soliah L, Kreider RB. Effects of diet type and supplementation of glucosamine, chondroitin, and MSM on body composition, functional status, and markers of health in women with knee osteoarthritis initiating a resistance-based exercise and weight loss program. J Int Soc Sports Nutr. 2011 Jun 20;8(1):8.