Även en liten viktuppgång kan skada blodkärlen

Forskare vid Mayo-kliniken har funnit att unga friska människor som lägger på sig så lite som 4 kilo fett, särskilt i bukhålan, riskerar att utveckla dysfunktionella endoteler. Endoteler är celler som sitter i kärlväggarna och kontrollerar kärlens förmåga att dras samman och expandera. Dysfunktionella endoteler har länge varit associerade med en ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar.

Studien med namnet ”Modest Visceral Fat Gain Causes Endothelial Dysfunction in Healthy Humans” utfördes av Dr. Somers et al och publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of the American College of Cardiology”. Studien utfördes på 43 unga friska män med en snittålder på 29 år. Man fann att till och med en liten ökad fettinlagring i bukhålan (viseralt fett) försämrade blodflödet i armarna som en följd av dysfunktionella endoteler. Blodflödet förändrades minst hos dem som hade en mer jämn fettinlagring i kroppen. Deltagarna gick sedan ned i vikt tillbaka till sin ursprungsvikt och ursprungliga fettmängd med resultatet att blodflödet återgick till det normala.

Läsa hela studien här.