Ägg till frukost minskar energi-intaget vid lunch

Ägg

I en studie presenterad vid den 19 europeiska kongressen för övervikt i maj i år så visar ett gäng forskare vid Penington Biomedical Research Center att fullvärdigt protein såsom ägg till frukost leder till större mättnad och lägre energi-intag vid lunchtid jämfört med en frukost baserad på vete med samma energiinnehåll och makronutrientfördelning som äggfrukosten.

I studien så deltog 20 överviktiga män och kvinnor i åldrarna mellan 18 och 60 år. Under en vecka fick de äta en kontrollerad frukost där proteinet kom från ägg. Därefter följde en vanlig vecka och därpå en vecka där de fick äta en kontrollerad frukost där proteinet kom från vete. Energiintaget och makronutrientfördelningen var likvärdig för äggfrukosten och vetemjölsfrukosten.

På dag 1 och dag 7 under äggfrukostveckan och spannmålsveckan så erbjöds deltagarna lunch 3 timmar efter frukost. På dessa dagar så noterade forsarna hur mycket deltagarna åt till lunch. Forskarna tog även blodprov och deltagarna fick fylla i ett frågeformulär.

Deltagarna upplevde sig själva vara mättare efter äggfrukosten än efter spannmålsfrukosten och blodproven bekräftade detta. Nivåerna av hungerhormonet ghrelin var signifikant lägre och nivåerna av mättnadshormonet PYY var signifikant högre hos dem som ätit äggfrukosten. Det faktiska energi-intaget vid lunch var också betydligt lägre hos dem som ätit äggfrukosten.

Studien, som sponrades av The American Egg Board, indikerar att det inte bara är mängden protein utan även proteinkvalitén som avgör mättnaden.