Kvällsmat ökar risken för metabol ohälsa

En ny studie publicerad i den vetenskapliga tidsskriften Chronobiology International påvisar att ätande senare på dagen höjer vikten, långtidsblodsockret och blodtrycket jämfört med ätande tidigare på dagen. I studien ingick 22 vuxna som slumpvis delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick äta majoriteten av kaloriintaget (2000 kcal) på morgonen och den andra gruppen fick äta majoriteten av kaloriintaget på kvällen. Studien pågick i 4 veckor och sedan följde en 4 veckors period då deltagarna återgick till sina normala vanor och slutligen en 4 veckor lång period där rollerna var omvända så totalt 12 veckor.

Läs mer

Testosteronbehandling för män med brist leder till minskad vikt och midjemått

I en ny studie så visar forskaren Farid Saad et al att testosteronbehandling av män med testosteronbrist leder till minskad vikt och minskat midjemått. Tidigare studier med hormonersättning har visat på kroppsomvandling med lägre kroppsfett och mer fettfrimassa men inga signifikanta skillnader i kroppsvikt. Denna nya studie som visar på viktnedgång pågick över längre tid och nyttjade mer långtidsverkande testosteron.

Fortsätt läsa

Hetsätning leder till beroende

I en studie utförd på råttor vid Penn State University i USA så visar professor Patricia Sue Grigson et al att tillgång och hetsätning av fett 3 dagar i veckan gjorde råttorna 3 gånger mer benägna att utveckla kokainberoende en månad senare jämfört med råttor som hade konstant tillgång på fett. Den senare gruppen åt mer fett än övriga grupper men var alltså mindre benägna att utveckla kokainberoende.

Fortsätt läsa

Kommersiella viktminskningsprogram effektivare än läkarhjälp

En ny brittisk studie visar på att kommersiella viktminskningsprogram är mer effektiva och mindre kostsamma än hjälp från vården. I studien så jämförde forskare vid Birminghams universitet viktminskning hos överviktiga kvinnor och män som deltog i antingen kommersiella viktminskningsprogram (viktväktarna, slimming world eller Rosemary Conley) eller viktminskningsprogram inom vården (gruppbaserad, läkare-patient rådgivning samt läkemedelsrådgivning). Det fanns även en kontrollgrupp som inte deltog i något program.

Fortsätt läsa

Övervikt sannolikare hos nattugglor

Forskare har på senare år sett att barn och ungdomar som sover mindre tenderar att ha sämre hälsa med större risk för övervikt och fetma. I en alldeles ny australensisk studie publicerad i journalen Sleep föreslår att det är ännu viktigare vilken tid på dygnet som sömnen äger rum.

I studien samlade man in information från 2200 barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år. Man noterade när de gick till sängs, när de gick upp, deras vikt samt dagliga aktivititer sett över 4 dagar.

Fortsätt läsa