Allmänt om viktminskningsmetoder

Det finns otaliga viktminskningsmetoder men de har alla en sak gemensamt: de bygger på kalorirestriktion – alltså att användaren av metoden äter mindre kalorier än vad den gör av med. Ingen människa kan gå ner i vikt om den överäter kalorier, oavsett hur mycket den tränar och oavsett måltidsfrekvens, fastande och makronutrientsammansättning (fördelning mellan protein, kolhydrater och fett).

Olika metoder lägger fokus på olika saker. Somliga bygger på måltidsfrekvens, andra på makronutrientsammansättning och vissa går så långt som att ringa in specifika livsmedel. De flesta bygger därtill på att räkna kalorier men inte alla. Ett fåtal bygger på antagandet att användaren äter sig mätt innan den överäter som ett resultat av kostens sammansättning.

Den metod som är bäst för dig är den metod som du är mest bekväm med och klarar av att hålla dig till. Ingen metod fungerar om användaren inte kan följa den. Man måste pröva sig fram till den metod som fungerar bäst för en själv. Det gäller dock att vara ärlig med sig själv. Tappar man inte sitt överflödiga fett eller återfår det för att man inte kan hålla sig till metoden så är det dags att byta metod. Lämplig tid att utvärdera en metod är minimum 2 månader och allra helst 6 månader.

Mycket styrs av sociala och psykologiska faktorer. Omges man av människor som ständigt äter saker som står i konflikt med metoden eller äter vid tider som metoden inte tillåter så blir det svårt. Klarar man rent mentalt inte av att hantera hungerskänslor så blir det ännu svårare att sköta kosten enligt metoden. Det gäller alltså att välja en metod som passar in med ens sociala liv eller ändra ens sociala liv så att det passar bättre in med metoden. Och framför allt gäller det att lära sig att hantera hungerskänslor utan att bryta samman. Ingen människa kan gå ner särskilt mycket i vikt utan att uppleva hunger och detta är oavsett viktminskningsmetod. Vill du gå ner i vikt så måste du lära sig självbehärskning.