Arkiv för kategorin Nyheter

Glutenfri diet minskar fettinlagring, inflammation och insulinresistens

Publicerad: 5 juli, 2013

Ja i alla fall om man är mus. Studien är från 2012 och utfördes på möss av typen C57BL/6. Mössen fick antingen äta en isokalorisk diet bestående av 4.5% gluten eller inget gluten. Man mätte kroppsvikt, fettökning samt leukocyter, makrofager och cytokinproduktion i fettmassan. Blodfetter, blodsocker och insulinresistens fastställdes därtill. Glutenfria djur tappade vikt utan […]

Högre förbränning med mer fett och protein efter viktnedgång

Publicerad: 13 juli, 2012

I en studie publicerad den 27:e juni i The Journal of the American Medical Association så visar forskare att makronutrientsammansättningen påverkar energiförbrukningen vid vila efter viktminskning. Specifikt så resulterade mindre kolhydrater och mer fett och protein i högre energiförbrukning vid vila. Studien utfördes på 21 män och kvinnor mellan 18 och 40 års ålder med […]

Testosteronbehandling för män med brist leder till minskad vikt och midjemått

Publicerad: 24 juni, 2012

I en ny studie så visar forskaren Farid Saad et al att testosteronbehandling av män med testosteronbrist leder till minskad vikt och minskat midjemått. Tidigare studier med hormonersättning har visat på kroppsomvandling med lägre kroppsfett och mer fettfrimassa men inga signifikanta skillnader i kroppsvikt. Denna nya studie som visar på viktnedgång pågick över längre tid […]

Ägg till frukost minskar energi-intaget vid lunch

Publicerad: 2 juni, 2012

I en studie presenterad vid den 19 europeiska kongressen för övervikt i maj i år så visar ett gäng forskare vid Penington Biomedical Research Center att fullvärdigt protein såsom ägg till frukost leder till större mättnad och lägre energi-intag vid lunchtid jämfört med en frukost baserad på vete med samma energiinnehåll och makronutrientfördelning som äggfrukosten. […]

Hormoner orsaken bakom viktuppgång efter bantning

Publicerad: 14 maj, 2012

I en australisk studie från 2011 på 50 gravt överviktiga vuxna så fann man att efter en 10 veckor lång bantningskur där deltagarna förlorade i snitt 13kg så ändrades hormonerna som reglerar aptiten med ökad aptit som följd. Denna hormonella förändring höll i sig i minst ett år efter bantingen. Deltagarna återfick i snitt 5 […]

P-piller orsakar ej viktökning

Publicerad: 4 maj, 2012

I sin doktorsavhandling Factors influencing women´s choice of contraception från maj 2011 så påvisar Ingela Lindh vid Sahlgrenska Akademin (Göteborgs universitet) att det inte finns något samband mellan bruk av p-piller och viktuppgång bland svenska kvinnor. I sin doktorsavhandling lyfter Ingela fram en studie på 1749 svenska kvinnor födda 1962, 1972 och 1982 som vart […]

Hetsätning leder till beroende

Publicerad: 29 april, 2012

I en studie utförd på råttor vid Penn State University i USA så visar professor Patricia Sue Grigson et al att tillgång och hetsätning av fett 3 dagar i veckan gjorde råttorna 3 gånger mer benägna att utveckla kokainberoende en månad senare jämfört med råttor som hade konstant tillgång på fett. Den senare gruppen åt […]

Kommersiella viktminskningsprogram effektivare än läkarhjälp

Publicerad: 9 november, 2011

En ny brittisk studie visar på att kommersiella viktminskningsprogram är mer effektiva och mindre kostsamma än hjälp från vården. I studien så jämförde forskare vid Birminghams universitet viktminskning hos överviktiga kvinnor och män som deltog i antingen kommersiella viktminskningsprogram (viktväktarna, slimming world eller Rosemary Conley) eller viktminskningsprogram inom vården (gruppbaserad, läkare-patient rådgivning samt läkemedelsrådgivning). Det […]

Övervikt sannolikare hos nattugglor

Publicerad: 1 oktober, 2011

Forskare har på senare år sett att barn och ungdomar som sover mindre tenderar att ha sämre hälsa med större risk för övervikt och fetma. I en alldeles ny australensisk studie publicerad i journalen Sleep föreslår att det är ännu viktigare vilken tid på dygnet som sömnen äger rum. I studien samlade man in information […]

Effekt på kroppen av träning, kost och supplementering med glukosamin, chondroitin och MSM

Publicerad: 5 juli, 2011

I en studie publicerad i ”Journal of the International Society of Sports Nutrition” i juni i år så visar Magrans-Courtney T et al att träning i kombination med begränsning av energi-intag hos överviktiga kvinnor med kronisk knävärk har signifikant positiv effekt på hälsoparametrar och upplevd värk medan kosttillskott och manipulering av kostens makronutrientsammansättning har ytterst […]